EAX54905501

700.000

Bo mạch nguồn cũ của SMART TV LG 47LA6200, LGP4750-13PL2, LG 47LA620S. Tình trạng hoạt động tốt.