VIPer12A

10.000

VIPer12A – Ic nguồn – Linh kiện bếp từ. Chân cắm