Tụ 0.33 uF600VAC 1200VDC 50KHz

15.000

Tụ 0.33 uF600VAC 1200VDC 50KHz – Linh kiện bếp từ – Chân cắm