LM358P DIP8

6.000

Linh kiện ic thuật toán LM358P DIP8. Chân cắm

Danh mục: ,