LM358ADR SOP8

8.000

Linh kiện Ic thuật toán LM358ADR. Chân dán

Danh mục: ,