G3MC-202

25.000

Linh kiện Opto triac G3MC-202. Hàng tháo máy. Chân cắm