Zenner 18V 1W, 1N4746

1.000

Diot Zenner 18V 1W, 1N4746. chân cắm. Số lượng bán tối thiểu một lần 5 chiếc. Báo giá dùng cho 1 chiếc.

Danh mục: ,