Điện trở 47Ω 3W 5%

1.500

Điện trở 47Ω 3W 5% – Số lượng bán tổi thiểu 1 lần 5 chiếc – Báo giá cho 1 chiếc

Danh mục: