Điện trở 180K 0.25W 5% (50 chiếc)

5.000

Điện trở 180K 0.25W 5% – Số lượng bán tổi thiểu 1 lần 50 chiếc – Báo giá cho 50 chiếc

Danh mục: